Nařízení  č.  347/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 13.09.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 154/2021 Sbírky zákonů na straně 4202