Zákon  č.  353/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Ostatní banky.;Kapitálový trh.;Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.;Česká národní banka.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.2021 Účinnost od: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 155/2021 Sbírky zákonů na straně 4218

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 93, 143 a 147 a čl. IV bodů 49 a 103 a části jedenácté nabývají účinnosti 1.1.2022.