Zákon  č.  363/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Sociálně právní ochrana dětí.;
Schváleno (Vydáno): 09.09.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 161/2021 Sbírky zákonů na straně 4434

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 78, 83, 87, 125 a 163 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10 nabývají účinnosti 1.1.2028. Ustanovení části první čl. I bodů 8, 9, 10, 11 a 32, části čtvrté až desáté čl. V až čl. XI, části jedenácté čl. XII bodu 6 a části čtrnácté čl. XVII bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2025.