Zákon  č.  417/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2021 Účinnost od: 01.02.2022
Uveřejněno v č. 188/2021 Sbírky zákonů na straně 5649