Usnesení  č.  434/2021 Sb.
Vlády České republiky
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2021 Účinnost od: 26.11.2021 Zrušeno: 26.12.2021
Uveřejněno v č. 194/2021 Sbírky zákonů na straně 5826

Pozn.: Usnesení vlády č. 1065/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.