Usnesení  č.  436/2021 Sb.
Vlády České republiky
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2021 Účinnost od: 26.11.2021 Zrušeno: 26.12.2021
Uveřejněno v č. 194/2021 Sbírky zákonů na straně 5836

Pozn.: Usnesení vlády č. 1067/2021. Zrušeno v souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného usnesením č. 434/2021 Sb. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.