Vyhláška  č.  442/2021 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Příspěvek na bydlení.;
Schváleno (Vydáno): 26.11.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 199/2021 Sbírky zákonů na straně 6083