Pokyn  č.  GFŘ-D-51
Generálního finančního ředitelství
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Oblasti úpravy:
Působnost státní finanční správy.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Účastníci řízení.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2021 Účinnost od: 01.01.2022 Zrušeno: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 36/2021 Finančního zpravodaje na straně 2

zrušeno GFŘ-D-57