Seznam  č.  MF-35908/2021/2503-1
Ministerstva financí
států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2021 Účinnost od: 22.12.2021 Zrušeno: 20.01.2022
Uveřejněno v č. 39/2021 Finančního zpravodaje na straně 10

zrušeno MF-35908/2021/2503-4