Vyhláška  č.  504/2021 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Písemnosti. Kroniky.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 220/2021 Sbírky zákonů na straně 6796

Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 8 nabývá účinnosti 1.2.2022.