Usnesení  č.  524/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2021 Účinnost od: 23.12.2021 Zrušeno: 26.12.2021
Uveřejněno v č. 228/2021 Sbírky zákonů na straně 6934

Pozn.: Usnesení vlády č. 1191/2021. Zrušeno v souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného usnesením č. 434/2021 Sb. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.