Pokyn  č.  GFŘ-D-54
Generálního finančního ředitelství
stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021
Oblasti úpravy:
Devizové hospodářství.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 06.01.2022 Účinnost od: 06.01.2022
Uveřejněno v č. 1/2022 Finančního zpravodaje na straně 2