Seznam  č.  MF-35908/2021/2503-4
Ministerstva financí
států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 20.01.2022 Účinnost od: 20.01.2022
Uveřejněno v č. 3/2022 Finančního zpravodaje na straně 2