Usnesení  č.  44/2022 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (udělování víz občanům Ukrajiny)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2022 Účinnost od: 04.03.2022 Zrušeno: 25.03.2022
Uveřejněno v č. 24/2022 Sbírky zákonů na straně 483

Pozn.: Usnesení vlády č. 148/2022.
zrušeno 70/2022 Sb.