Usnesení  č.  45/2022 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (poskytování nepojistných sociálních dávek)
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2022 Účinnost od: 04.03.2022
Uveřejněno v č. 25/2022 Sbírky zákonů na straně 490

Pozn.: Usnesení vlády č. 161/2022.