Usnesení  č.  46/2022 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2022 Účinnost od: 10.03.2022 Zrušeno: 25.03.2022
Uveřejněno v č. 26/2022 Sbírky zákonů na straně 498

Pozn.: Usnesení vlády č. 191/2022.
zrušeno 70/2022 Sb.