Usnesení  č.  70/2022 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (pobyt cizinců v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině)
Oblasti úpravy:
Právní postavení cizinců.;Cizinecký režim.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 24.03.2022 Účinnost od: 25.03.2022
Uveřejněno v č. 38/2022 Sbírky zákonů na straně 738

Pozn.: Usnesení vlády č. 236/2022.