Nařízení  č.  75/2022 Sb.
Vlády České republiky
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2022 Účinnost od: 01.04.2022
Uveřejněno v č. 42/2022 Sbírky zákonů na straně 802