Usnesení  č.  77/2022 Sb.
Vlády České republiky
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2022 Účinnost od: 31.03.2022 Zrušeno: 01.06.2022
Uveřejněno v č. 42/2022 Sbírky zákonů na straně 805

Pozn.: Usnesení vlády č. 256/2022.