Sdělení  č.  9/2022 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje zrušení dočasného pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Oblasti úpravy:
Nový Zéland.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2022 Účinnost od: 14.03.2022
Uveřejněno v č. 5/2022 Sbírky mezinárodních smluv na straně 162