Vyhláška  č.  79/2022 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Elektrická energie. Elektřina.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 43/2022 Sbírky zákonů na straně 811