Sdělení  č.  80/2022 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Oblasti úpravy:
Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2022 Účinnost od: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 43/2022 Sbírky zákonů na straně 818