Rozhodnutí  č.  81/2022 Sb.
Prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 05.04.2022 Účinnost od: 13.04.2022
Uveřejněno v č. 44/2022 Sbírky zákonů na straně 826