Vyhláška  č.  82/2022 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Odborný technicko-bezpečnostní dohled.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2022 Účinnost od: 01.07.2022
Uveřejněno v č. 44/2022 Sbírky zákonů na straně 827