Sdělení  č.  83/2022 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 06.04.2022 Účinnost od: 13.04.2022
Uveřejněno v č. 44/2022 Sbírky zákonů na straně 830