Usnesení  č.  84/2022 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2022 Účinnost od: 14.04.2022
Uveřejněno v č. 45/2022 Sbírky zákonů na straně 834

Pozn.: Usnesení vlády č. 313/2022.