Sdělení  č.  12/2022 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
Oblasti úpravy:
Velká Británie. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 13.06.2019
Uveřejněno v č. 6/2022 Sbírky mezinárodních smluv na straně 171