Sdělení  č.  14/2022 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
Oblasti úpravy:
Litva. Litevská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 04.01.2022 Účinnost od: 26.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2022 Sbírky mezinárodních smluv na straně 173