Sdělení  č.  85/2022 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00%
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2022 Účinnost od: 22.04.2022
Uveřejněno v č. 46/2022 Sbírky zákonů na straně 842