Sdělení  č.  87/2022 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2026, 6,00%
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2022 Účinnost od: 22.04.2022
Uveřejněno v č. 46/2022 Sbírky zákonů na straně 851