Zákon  č.  89/2022 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 06.04.2022 Účinnost od: 27.04.2022
Uveřejněno v č. 47/2022 Sbírky zákonů na straně 858