Zákon  č.  91/2022 Sb.
Parlamentu České republiky
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2022 Účinnost od: 11.05.2022
Uveřejněno v č. 47/2022 Sbírky zákonů na straně 863