Zákon  č.  93/2022 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně spotřební obecně.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2022 Účinnost od: 27.04.2022
Uveřejněno v č. 47/2022 Sbírky zákonů na straně 874

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17, čl. II bodu 2, čl. III bodů 2 až 5, 7 a 9 a čl. IV bodu 2 nabývají účinnosti 1.7.2022. Ustanovení čl. I bodu 23 a čl. II bodu 3 nabývají účinnosti 1.1.2031.