Pokyn  č.  GFŘ-D-57
Generálního finančního ředitelství
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Oblasti úpravy:
Účastníci řízení.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Působnost státní finanční správy.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 7/2022 Finančního zpravodaje na straně 2