Zákon  č.  96/2022 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Oblasti úpravy:
Kapitálový trh.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2022 Účinnost od: 29.05.2022
Uveřejněno v č. 49/2022 Sbírky zákonů na straně 898