Vyhláška  č.  97/2022 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 50/2022 Sbírky zákonů na straně 986