Vyhláška  č.  99/2022 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2022 Účinnost od: 30.04.2022
Uveřejněno v č. 50/2022 Sbírky zákonů na straně 993