Vyhláška  č.  100/2022 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2022 Účinnost od: 30.04.2022
Uveřejněno v č. 50/2022 Sbírky zákonů na straně 1002