Vyhláška  č.  101/2022 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 50/2022 Sbírky zákonů na straně 1009

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.