Nařízení  č.  102/2022 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Fondy.;Státní finanční podpory.;Rostlinná výroba.;Živočišná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 51/2022 Sbírky zákonů na straně 1018