Sdělení  č.  103/2022 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2022 Účinnost od: 29.04.2022
Uveřejněno v č. 51/2022 Sbírky zákonů na straně 1019