Sdělení  č.  104/2022 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2022 Účinnost od: 01.05.2022 Zrušeno: 01.05.2023
Uveřejněno v č. 51/2022 Sbírky zákonů na straně 1020