Usnesení  č.  106/2022 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 27.04.2022 Účinnost od: 02.05.2022
Uveřejněno v č. 52/2022 Sbírky zákonů na straně 1026

Pozn.: Usnesení vlády č. 343/2022.