Vyhláška  č.  109/2022 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Daně obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Státní celní správa.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2022 Účinnost od: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 53/2022 Sbírky zákonů na straně 1063