Vyhláška  č.  110/2022 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
Oblasti úpravy:
Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Elektrická energie. Elektřina.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 29.04.2022 Účinnost od: 15.05.2022
Uveřejněno v č. 54/2022 Sbírky zákonů na straně 1066