Vyhláška  č.  111/2022 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
Mimoškolní výchova. Kurzy. Lidové školy umění. Jazykové školy.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2022 Účinnost od: 01.09.2022
Uveřejněno v č. 55/2022 Sbírky zákonů na straně 1130

Pozn.: Ustanovení čl. II nabývá účinnosti 1.1.2023.