Nález  č.  112/2022 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Omezení základních práv a svobod.;Rodné číslo.;
Schváleno (Vydáno): 09.11.2021 Účinnost od: 05.05.2022
Uveřejněno v č. 55/2022 Sbírky zákonů na straně 1132