Zákon  č.  130/2022 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Trestný čin.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2022 Účinnost od: 28.06.2022
Uveřejněno v č. 64/2022 Sbírky zákonů na straně 1361