Zákon  č.  265/2022 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o vydavatežoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)
Oblasti úpravy:
Povinné výtisky.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2022 Účinnost od: 01.08.2022
Uveřejněno v č. 85/2022 Zbierky zákonov