Tato nová služba nabízí zdarma omezený přístup do databází právního informačního systému ASPI. Poskytuje předpisy ze Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR po dobu cca 14 dnů ode dne rozeslání a navíc všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány (ty jsou zařazovány ke dni zapracování nového znění). Dále máte k dispozici vazby na nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Ve všech textech můžete využít fulltextové vyhledávání.